Zowel in de life coaching als in de psychotherapie maak ik gebruik van de werkwijze volgens de Transactionele analyse, ook wel TA genoemd. TA is een leer over communicatie en persoonlijkheid met grote toepassingsmogelijkheden op verschillende terreinen. Eric Berne, een Amerikaans Psychotherapeut, is de grondlegger van TA.
 
De  Transactionele Analyse is een unieke, praktische en zeer heldere theorie over de persoonlijkheid, de communicatievaardigheid, de gedragingen en de veranderingen van personen binnen de drie egoposities ” Kind, Ouder en Volwassene” van aangeleerde, doordachte en gekleurde levensvisie. Het is dan ook zeker zo dat de Transactionele Analyse een theorie is die voor iedereen goed te begrijpen is. Je krijgt meer grip op onder meer (werk)relaties , de diepgang in jezelf en de complexiteit van situaties waarin je werkt en/of leeft. Het model zorgt ervoor dat deze factoren beter hanteerbaar worden. Door inzicht te verkrijgen in je levensscript aangeleerd in de vroege kinderjaren , kan je dit herzien en nieuwe beslissingen nemen.

Ik ben eveneens een gecertifieerde coach voor Stress en Burn-out aan de HRD Academy, een methode gebaseerd op o.a. RET therapie en ACCES.
Door het volgen van workshops ben ik op de hoogte van de problematieken HSP en Autisme.

In 2019 behaalde ik het certificaat van MBTI practitioner.  MBTI IS een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen vast te leggen. Het model is ontwikkeld op basis van theorieën van Carl Gustay Jung.

Ik ben eveneens geschoold in relaxatietherapie (hyperventilatie), ontspanningsmassage en ademhalingstechnieken die bevorderend werken voor het aanpakken van stress- en angstproblemen.
Reiki is dan weer een Japanse leer van handoplegging waarbij je levensenergie kan doorgeven aan jezelf en aan anderen. Ik behaalde hierin een tweede graad in de klassieke oorspronkelijke leer bij G. Heylen (directe lijn Usui).

Bij stress en burnout krijg ik geregeld de klachten te horen van slaapproblemen.  Hiervoor volgde ik een bijscholing als slaapcoach.

Specifiek voor bedrijven ben ik gecertifieerd in “ADKAR- Prosci” voor succesvol business change management  in projecten en in organisaties.