Bedrijven welzijnsbeleid

Bedrijven zijn niet alleen verplicht maatregelen te nemen voor hun werknemers bij depressie en burn-out, maar hebben er ook alle baat bij dit te integreren in het breder kader van welzijnsbeleid.
De complexe problematiek van burn-out is meestal niet alleen te herleiden tot een zuiver werkgerelateerd probleem.  Het aanbieden van een persoonlijk begeleiding aan de medewerkers bij depressie en burn-out gedurende de herstelperiode maar ook tijdens de her-integratieperiode op de werkvloer is dan ook uiterst belangrijk.  Naast het feit dat de werknemer het erg fijn vindt dat zijn werkgever zich meer dan begripvol opstelt en hulp aanbiedt, kan de inzet van een coach de werkgever aanzienlijk in de verzuimkosten schelen.

Het aanbieden van een persoonlijke kortdurende begeleiding door een coach buiten het kader van het bedrijf geeft de mogelijkheid het totaalbeeld van de problematiek te behandelen. Bovendien is mijn ervaren kennis in het bedrijfsleven op managementniveau een sterke basis om uw werknemers optimaal te kunnen begeleiden in hun verwerkingsproces  Ook tijdens de her-integratieperiode kunnen de sessies verder lopen buiten de werkuren.  Deze begeleiding bestaat uit één intakesessie, 10 sessiegesprekken verspreid over 1 of meerdere maanden en 2 her-integratiegesprekken.

 

Coaching bevordert vooral een betere werking in de groepen, leert een verantwoordelijke de nodige people skills te gebruiken om een beter resultaat te behalen.  Coaching is ten sterkste aan te raden bij een nieuwe verantwoordelijke van een dienst, bij samensmelting van werkgroepen of bij integratie van nieuwe medewerkers, bij veranderingsprocessen. Coaching bevordert sterk het welzijn op het werk.

 

 Deelnemers kunnen na de begeleiding:

  •  beter met conflicten omgaan
  •  doelen formuleren en realiseren
  •  beter medewerkers leiden
  •  effectiever handelen
  •  kwaliteiten onderkennen en inzetten
  •  ondersteuning en feedback geven
  •  effectief omgaan met irritaties
  •  sterker hun mening weergeven
  •  de behaalde resultaten evalueren

 

Voor een offerte, gelieve contact op te nemen.