Theoretische methoden

 

 

Zowel in de life coaching als in de psychotherapie maak ik gebruik van de werkwijze volgens de Transactionele analyse, ook wel TA genoemd. TA is een leer over communicatie en persoonlijkheid met grote toepassingsmogelijkheden op verschillende terreinen. Eric Berne, een Amerikaans Psychotherapeut, is de grondlegger van TA.
 
De  Transactionele Analyse is een unieke, praktische en zeer heldere theorie over de persoonlijkheid, de communicatievaardigheid, de gedragingen en de veranderingen van personen binnen de drie egoposities ” Kind, Ouder en Volwassene” van aangeleerde, doordachte en gekleurde levensvisie. Het is dan ook zeker zo dat de Transactionele Analyse een theorie is die voor iedereen goed te begrijpen is. Je krijgt meer grip op onder meer (werk)relaties , de diepgang in jezelf en de complexiteit van situaties waarin je werkt en/of leeft. Het model zorgt ervoor dat deze factoren beter hanteerbaar worden.  Door inzicht te geven kan een levensscripts aangeleerd in de vroege kinderjaren , op volwassen leeftijd herzien worden en kan een persoon een nieuwe beslissing maken in zijn leven.NLP_small

Ik ben eveneens een gecertifieerde coach voor Stress en Burn-out aan de HRD Academy, een methode gebaseerd op o.a. RET therapie en ACCES.

Ik ben geschoold in relaxatietherapie (hyperventilatie) en ademhalingstechnieken.
Reiki is een Japanse leer van handoplegging waarbij je levensenergie kan doorgeven aan jezelf en aan anderen. Reiki gaat naar de plaats in het lichaam waar deze de energie het meeste nodig heeft en werkt zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel. Dr. Mikao Usui, een boeddhistische monnik die leefde in Japan, was de grondlegger van Reiki in de 19e eeuw. Ik behaalde hierin een tweede graad in de klassieke oorspronkelijke leer bij G. Heylen (directe lijn Usui)